Webtilgængelighed for indhold; tekst, tabeller, links

Titel på webside

Alle websider skal have en titel, som ikke er generisk, men beskrivende for indholdet på siden. Den udfyldes i feltet Page Title i TYPO3 på siden

Teksteditor

Du skal helt generelt være opmærksom på at bruge editorens funktioner ift. at markere både kursiv, fed, anvende overskrifter mm. Indsæt ikke selv HTML-tags til formatering af tekst.

Derudover skal du være særlig opmærksom på:

 

  • Punktopstillinger

Brug editorens liste/bullet-funktion og skriv ikke en – (bindestreg) selv ind som et punkt

 

  • Fed markering

Brug kun fed markering af skrift til at fremhæve enkelte ord, aldrig til at formatere en overskrift.
Her skal du bruge et af overskrift-typografierne i editoren (vælg i dropdown) 

 

  • Overskrifter og links

Det gælder for både overskrifter og links, at en skærmlæser bruger disse til at navigere efter ved oplæsning, derfor skal:

  • Overskrifter ikke være for generiske, men dækkende for det indhold som er under
  • Linkstekst ikke være generiske som fx ”læs mere” eller ”klik her”, men beskrivende for det indhold de linker til.

 

  • Tabeloverskrifter
  • Tabeller skal have en opmærket overskrift, dvs, her må du heller ikke bare markere med fed skrift, men skal bruge Tabeloverskrifterne som er tilgængelige i TYPO3. Du skal overveje om du både har overskrifter på rækker og kolonner og dette kan du så vælge, når du laver tabellen i editoren: