Webkoordinationsudvalget

Webkoordinationsudvalget ved Aarhus Universitet mødes hver 3. uge for at fastsætte mål og prioritering for udviklingen af funktionalitet og de strukturelle og designmæssige rammer i Aarhus Universitets CMS TYPO3. Udvalgets sammensætning ses nedenfor.

 • Kontakt din lokale websupport, hvis du har et ønske til udvikling af de tekniske, strukturelle og designmæssige rammer, der understøtter webkommunikation.

Kommissorium

Udgangspunkt og formål

Formålet med Webkoordinationsudvalget er at fastsætte mål og prioritering for udviklingen af funktionalitet og de strukturelle og designmæssige rammer i TYPO3. Udvalget skal fungere som samlingspunkt for de projekter der omhandler eller har snitflader til TYPO3. Udvalget får til ansvar at sikre at der er sammenhæng og fælles retning i mellem de valgte prioriteringer og igangværende projekter. 

Medlemmer

Webkoordinationsudvalget sammensættes af: 

 • 1 repræsentant fra hvert af de 5 fakulteter 
 • 1 repræsentant fra US Kommunikation og presse 
 • 1 repræsentant fra AU Uddannelse 
 • 2 repræsentanter fra AU IT Brugeroplevelser 

Deltagerne må afhængig af dagsorden have sekundant med til møderne.  

Bagland

AU’s brugere, TYPO3-redaktører og organisation i det hele taget er repræsenteret således: 

Behov vedr. fakultets-, institut og centersider: Repræsentanter fra hvert af de 5 fakulteter 

Behov vedr. medarbejderportaler: Repræsentanter fra hvert af de 5 fakulteter 

Behov vedr. ph.d.-sider: Repræsentanter fra hvert af de 5 fakulteter 

Behov vedr. studieportaler: Repræsentant fra AU Uddannelse 

Behov vedr. rekrutteringssider, fx bachelor.au.dk og kandidat.au.dk: Repræsentant fra AU Uddannelse 

Behov vedr. medarbejderservice: Repræsentant fra AU IT Brugeroplevelser 

Behov vedr. projektsider og andre sider varetaget af Forskning og eksterne relationer: Repræsentant fra US Kommunikation og presse 

Behov vedr. AU.dk: Repræsentant fra US Kommunikation og presse 

Forpligtelser for de deltagende medlemmer

De deltagende medlemmer skal: 

 • opfange behov for udvikling af de tekniske, strukturelle og designmæssige rammer, der understøtter webkommunikation 
 • bidrage til at sikre den nødvendige brugerinvolvering i udviklingsprojekter og forankring af beslutninger blandt redaktører og organisationen i det hele taget 
 • følge op på igangsatte initiativer og arbejdsgrupper 
 • formidle og promovere indsatser og ny teknik til de redaktører de enkelte medlemmer repræsenterer 
 • bidrage til dokumentation af fejl og udviklingsønsker 
 • orientere om større indholdsmæssige projekter fra repræsentantens bagland

Indsatsområder og opgaver

De væsentligste opgaver for udvalget er: 

 • at foreslå udviklingsprojekter inden for forvaltningsrammen på baggrund af indsamlede brugerbehov. 
 • at lave en årlig prioritering af udviklingsønsker til TYPO3-forvaltningen, dvs. de funktionelle, strukturelle og designmæssige rammer i TYPO3. Denne prioritering godkendes efterfølgende af Komforum. 
 • løbende opfølgning på den årlige prioritering og ændringsønsker hertil. 
 • at foretage løbende prioritering af mindre udviklingsopgaver. 
 • at nedsætte arbejdsgrupper, der kan kvalificere og bidrage til handlingsplaner og udviklingsprojekter i forvaltningsregi. 
 • at kvalificere større indholdsmæssige webprojekter af tværgående karakter, som fx på områder som EVU, Erhvervsindsats etc. 
 • at koordinere gensidig informations- og vidensdeling med lokale redaktører 

Ud over mødeaktivitet må forventes en løbende involvering og opfølgning.

Møder

 • Der afholdes møde hver tredje uge. 
 • Minimum 3 dage før hvert møde udsendes dagsorden, inkl. bilag. 

Referencer og sammenhæng

 • Webkoordinationsudvalget placeres på taktisk niveau med reference til Komforum på det politiske og strategiske niveau. 
 • Webkoordinationsudvalget laver en kvartalsvis afrapportering til Komforum. 

Webkoordinationsudvalgets medlemmer

AU IT - Brugeroplevelser

Arts

Radomir Gluhovic

Kommunikationsrådgiver, web

Vibe Abildtrup Middelboe

Specialkonsulent, Kommunikationsrådgiver

AU Uddannelse

Universitetsledelsens Stab

Dorthe Brandt Larsen

Kommunikationsrådgiver

Technical Sciences

Heidi Søndergaard

Kommunikationspartner

Natural Sciences