Tekniske udvikleropgaver: Webtilgængelighed

På backlog hos AU IT:

Hos AU IT har vi følgende tekniske problemer, som ikke er rettet centralt endnu, men som vi har på vores backlog, og som redaktører derfor kan se bort fra i Siteimprove eller andre værktøjer, som bruges til at finde tilgængelighedsproblemer.

 • Tomme overskrifter i venstremenu eller banner

  • Der spyttes en tom overskrift ud i ventremenuer, når den øverste overskrift i denne ikke er udfyldt
  • Der spyttes en tom overskrift ud i banner-element, når overskriften ikke er udfyldt.
 • Farvekontrast er ikke tilstrækkelig

  • Der er generelt udfordringer med farvekontrasterne cyanblå baggrund m. hvid tekst, som bruges på medarbejdere.au.dk, samt studerende-grøn m. hvid skrift.
 • Formular og input-felter

  • Alle fejl vedr. formularer og inputfelter (ex. Inputfelter og valgboks mangler beskrivelse”, eller ”formular elementer skal grupperes”)
 • Manglende visuel fokus ved tab-navigation

 • ID-elementer er ikke unikke

  • hvis sideelementer kopieres og bruges på samme side, får de samme div id 

Med opgradering til TYPO3 version 10 løses 

Men indtil da - kan du se bort fra disse fejl også

 • Iframe mangler beskrivelse
  • AU Videoer får felt til titel/beskivelse i typo3 backend
 • Billeder mangler alt-tekst
  • denne fejl kommer på baggrundsbilleder i fokusfelter og bannerelementer. Her er sendes der ikke et alt-tag ud (heller ikke et alt="" som indikerer pyntebillede). Det bliver løst i version 10, hvor der også gives mulighed for rent faktisk at udfylde en alt-tekst.
 • Billedlink uden alternativ tekst (kun på nyheder)
  • I det nuværende nyhedsmodul sættes der automatisk et link til en større version af billedet på, uanset at man vurderer det er et pyntebillede og derfor ikke føjer alt-tekst på. Man har ikke mulighed for at fravælge at billede skal åbnes i en større udgave. Denne fejl er løst i det nye nyhedsmodul i version 10.
 • HTML bruges til at formatere indhold (gælder kun problemer på billeder)
  • Der sendes en border="0" ud på alle billeder. Det er en fejl og fjernes i version 10

Eksempler på problemer med "udvikler"-rolle i Siteimprove

Typiske tekniske webtilgængelighedsproblemer, som du som redaktør ikke kan fixe og derfor kan se bort fra i Siteimprove. Til hjælp til jeres egen indledende klassificering. Desværre skal dette gøres på hvert site, og kan ikke gøres centralt. 

Eksempel på fejl fra Studerende.au.dk som er klassificeret som ”udvikler-fejl” på et overordnet problemniveau