Engelske nyheder og arrangementer

Standardsproget i nyhedsmodulet vil altid være det samme som standardsproget på det domæne, man arbejder på. Det vil altså være engelsk, hvis ens domæne har engelsk som primært sprog, og dansk, hvis man har dansk som primært sprog.

I det følgende vil vi gennemgå, hvordan man opretter en engelsk version af en dansk nyhed. Princippet er det samme, hvis man vil oprette en dansk version af en engelsk nyhed, så det vil ikke blive gennemgået. På samme måde vil vi heller ikke gennemgå oversættelse af arrangementer, da det fungerer på samme måde som med nyheder.

Der er to scenarier, som vi vil gennemgå i det følgende:

 1. Man har allerede oprettet en dansk nyhed og ønsker nu at få en engelsk version af denne nyhed.
 2. Man vil oprette en nyhed, som udelukkende skal placeres på den engelske version af ens side, på trods af at standardsproget for siden er dansk.

Tjek, at følgende er på plads, før du går i gang

Folderen, hvor nyhederne er placeret, skal have en engelsk version. Ellers er det ikke muligt at lave engelske versioner af nyhederne i folderen.

 1. Vælg den folder, hvor dine nyheder er placeret.
 2. Sørg for, at du er i listevisning, og tjek, at der findes en Page translation. Hvis det ikke er tilfældet, skal du først lave en engelsk version af nyhedsfolderen.

Tjek nu, om nyhedspluginnet på de sider, hvor nyheder bliver vist, er oversat til engelsk.

 1. Klik på den side, hvor nyhedspluginnet er placeret.
 2. Find frem til nyhedspluginnet på siden og tryk på blyanten for at redigere det.

Når du er inde i nyhedspluginnet, kan du øverst på siden skifte mellem dansk og engelsk version. Hvis du kan vælge mellem Dansk og English i menuen, er der allerede lavet en oversættelse af pluginnet til engelsk, og du er klar til at oprette engelske versioner af dine nyheder.

Hvis du derimod kan vælge mellem Dansk og English (NEW), er det fordi pluginnet ikke er oversat til engelsk. I så fald skal du først trykke på English (NEW) for at oprette en engelsk version af pluginnet. Husk at synliggøre dit nye oversatte plugin (i fanen Adgang). 

1. Opret en engelsk version af en eksisterende nyhed

 1. Klik på den folder, hvor dine nyheder er placeret.
 2. Opret en ny nyhed, eller rediger en eksisterende nyhed, der ikke har en engelsk version. Giv nyheden en titel og gem den.
 3. Du vil herefter få mulighed for at skifte mellem dansk og engelsk version. Hvis nyheden endnu ikke er oversat til engelsk, vil der stå English (NEW). Vælg English (NEW) for at oprette en engelsk version af nyheden. Husk at synliggøre din oversatte nyhed (fanen Adgang), når den er klar til det. 

2. Opret en nyhed, der udelukkende skal være på engelsk

Opret en ny nyhed (se evt. vejledningen Opret en nyhed).

 1. Vælg den folder, hvor dine nyheder er placeret.
 2. Klik på knappen Opret nyhed for at oprette en ny nyhed.

Det er vigtigt, at du følger denne rækkefølge:

 1. Skift til fanebladet Language.
 2. Vælg English i rullemenuen.
 3. Skift til General-fanebladet. Giv nyheden en titel, og gem.

Du har nu en nyhed, der udelukkende findes på engelsk.