Opret listevisninger af nyheder/arrangementer

Opsætningsmulighederne for listevisning er de samme for nyheder og arrangementer. Dog er visningerne ikke ens. Derfor kan du heller ikke lave lister med både arrangementer og nyheder.  Og valg mellem skabeloner kan du også kun bruge på nyheder. 

 1. Gå på den side, hvor du ønsker at indsætte en nyhedsliste
 2. Indsæt Plugin, Nyhedssystem

Nedenfor gennemgåes de relevante indstillinger for dit valg af listevisning

Indstillinger - vælg listevisning, sortering og kategorier

Indstillinger - vælg listevisning, sortering og kategorier

 1. Vis alle (uanset valg nedenunder):
  Dette er standard kategoriindstillingen, som viser alle nyheder uanset kategori. Det vil sige, at alle de nyheder, der er placeret i den nyhedsfolder, man har knyttet til pluginet vil blive vist.
 2. Vis nyheder med valgte kategorier (ELLER):
  Vælg denne indstilling hvis du kun vil vise nyheder med de kategorier, der er specificeret i "Kategori valg" nedenfor. ELLER betyder, at en nyhed blot skal have en af de specificerede kategorier, for at den bliver vist i nyhedslisten. Hvis man f.eks. i ”Kategori valg” har valgt ”Priser” og ”Studerende”, vil man i sin nyhedsliste få vist de nyheder fra sin nyhedsfolder, der blot har en af de to kategorier tilknyttet
 3. Vis nyheder med valgte kategorier (OG):
  Vælg denne indstilling hvis du kun vil vise nyheder med de kategorier, der er specificeret i "Kategori valg" nedenfor. OG betyder, at en nyhed skal have samtlige de specificerede kategorier, for at den bliver vist i nyhedslisten. Hvis man f.eks. i "Kategori valg" har valgt "Priser" og "Studerende", vil man i sin nyhedsliste kun få vist de nyheder fra sin nyhedsfolder, der har begge kategorier tilknyttet.
 4. Vis IKKE nyheder med valgte kategorier (OG):
  Vælg denne indstilling hvis du vil vise samtlige nyheder fra din nyhedsfolder undtagen de nyheder, der har tilknyttet de kategorier, du har specificeret i valgte emner. OG betyder, at en nyhed skal have samtlige de specificerede kategorier, for at blive ekskluderet fra nyhedslisten. Hvis man f.eks.i "Kategori valg" har valgt "Priser" og "Studerende", vil man i sin nyhedsliste kun få ekskluderet de nyheder fra sin nyhedsfolder, der har begge kategorier tilknyttet.
 5. Vis IKKE nyheder med valgte kategorier (ELLER):
  Vælg denne indstilling hvis du vil vise samtlige nyheder fra din nyhedsfolder undtagen de nyheder, der har tilknyttet de kategorier, du har specificeret i valgte emner. ELLER betyder, at en nyhed skal have en af de specificerede kategorier, for at blive ekskluderet fra nyhedslisten. Hvis man f.eks.i "Kategori valg" har valgt "Priser" og "Studerende", vil man i sin nyhedsliste kun få ekskluderet de nyheder fra sin nyhedsfolder, der har en af disse kategorier tilknyttet.


1. Arkiv
Her kan man vælge om der skal vises arkiverede eller ikke-arkiverede arrangementer/nyheder. Man kan også vælge, at det skal være lige meget.

2. Tidsbegrænsning
Viser alle de nyheder/arrangementer, som publiceres/afholdes efter et givent tidspunkt. Det kan både være en fast dato, men også en relativ værdi f.eks. "Now", "Today Midnight" eller "- + X day/month/hour". 

3. Tidsbegrænsning (HØJ)
Viser alle de nyheder/arrangementer som er publiceret/afholdt før det angivne tidspunkt. Det kan både være en fast dag, måned, år, men kan også være en relativ værdi "Now", "Today Midnight" eller "- + X day/month/hour".

Tidsbegrænsning er en oplagt måde at adskille kommende arrangementer fra allerede afholdte. Anvendt på en almindelig arrangementliste ville det kunne se således ud:
Liste med KUN kommende arrangementer: Tidsbegrænsning = Now
Liste med kommede og igangværende arrangementer: Tidsbegrænsning = Today Midnight
Liste med afholdte arrangementer: Tidsbegrænsning HØJ = Today Midnight
Liste med afholdte og igangværende arrangementer: Tidsbegrænsning HØJ = Now

4. Udgangspunkt
Her vælger du den folder, som nyhederne/arrangementerne er placeret i.

Yderligere

1. Maksimalt antal nyheder der skal vises
Her kan du vælge hvor mange nyheder/arrangementer der maksimalt skal vises på siden af gangen. Hvis du ikke udfylder noget, er standardværdigen 25.

2. Start fra indlæg nr.
Her kan du vælge at starte et bestemt sted i listen over nyheder og f.eks. springe nogle nyheder over, der ellers havde opfyldt kriterierne for at blive vist. Hvis du f.eks. skriver 3, vil du springe de to første nyheder, der burde blive vist over. Generelt anbefaler vi ikke at man bruger denne funktion, da det kan give anledning til forvirring for redaktører, der måske ikke kender til denne feature.

3. Tags
I stedet for "Start fra indlæg nr." anbefaler vi, at man bruger tag-funktionen til at styre hvilke nyheder, der skal vises på din liste. Ved at vælge et Tag, kan man bestemme, at udelukkende nyheder/arrangementer, der har netop dette tag, skal blive vist.

Flere listevisninger på én side?

Hvis du har flere listevisninger på én side, og du ikke ønsker, at den samme nyhed skal figurere 2 gange på hver sin liste, så kan du indstille på den ene af dine listevisninger, at du vil "udelukke allerede viste nyheder"

Gå på fanebladet "yderligere" og scroll helt ned. 

  Sæt flueben i "Udeluk allerede viste nyheder"

Skabelon - (vælg visningsdesign) gælder kun nyheder og IKKE arrangementer

Her kan du vælge mellem 4 designs af din liste. 3 ud af 4 listevisninger er designet til at bruge, når du vil lave en liste, som max fylder 1/3 del af siden, mens én liste er designet til bredere nyhedslistevisning. Du kan også blande designs i én liste.

Designet til max 1/3 del af en webside:

 • Minimeret liste viser:
  Header, dato, kategori 
 • Med billede viser:
  Header, dato, kategori, teaser, billede
 • Uden billede viser:
  Header, dato, kategori, teaser

Designet til en bredere listevisning, hvor listevisningen er hovedindholdet på siden

 • Bred listevisning
  Header, dato, kategori, teaser, billede ( + mulighed for at vælge billede i fuld format på selve nyheden)
  Med denne liste kan du udover at vælge ét design på din liste også vælge på den enkelte nyhed, at du ønsker en eller flere specifikke nyheder skal vises med billeder i fuld bredde. Det gøres under General-fanen og under Dropdown "News List layout".

Eventnews - Vælg om listen er med nyheder eller arrangementer

Når du skal lave en liste med arrangementer, skal du vælge, at du kun ønsker begivenheder på din liste. 
Når du skal lave en liste med nyheder, skal du vælge "Kun ikke-begivenheder"