Brug af kategorier

Kategorierne i nyheder og arrangementer bruges primært til to formål:

  1. at synliggøre hvilken slags nyhed eller arrangement, der er tale om
  2. sortere nyheds-/arrangementslister, så man udelukkende får vist nyheder/arrangementer med bestemte kategorier

1. Synliggøre nyheds-/arrangementstype for læseren

Man kan aldrig være sikker på, hvordan en læser har fundet frem til en nyhed - det kan f.eks. være via en Google søgning eller et link de har fundet et andet sted. Derfor er det en vigtig funktion for kategorierne, at de hjælper læseren med at afkode konteksten for nyheden/arrangementet

Uanset hvordan læseren har fundet frem til nyheden/arrangementet, er kategorierne et fint værktøj til at give læseren en ide om, hvilken slags indhold de kan forvente og dermed en hjælp til at finde de nyheder/arrangementer, der er mest relevant for dem.

2. Sortere nyheds-/arrangementslister

Du kan bruge kategorier til at sortere nyheder/arrangementer efter. Det gør dig i stand til f.eks. at udstille nyhedslister, der udelukkende viser nyheder med bestemte kategorier. Det kan f.eks. være, at man på sin forskningsside gerne vil vise alle de forskningsnyheder man har oprettet. Hvis man har givet alle forskningsnyheder kategorien forskning, kan man sætte et plugin op, der udelukkende viser de nyheder, der har kategorien forskning og altså ikke alle de andre nyheder i nyhedslisten, der omhandler andre emner.

Du kan også vælge at udstille en nyhedsliste med alle nyheder i en nyhedsfolder undtagen nyheder med en bestemt kategori. Det kan f.eks. være, at du har en masse nyheder om ph.d.-forsvar, som vil fylde for meget i din nyhedsoversigt. Du kan så sætte et plugin op, hvor netop nyheder med kategorien ph.d. ikke skal vises i din nyhedsliste – og så f.eks. lave et andet nyhedsplugin et andet sted, hvor alle ph.d.- forsvarene bliver udstillet.

Hvis du har brug for hjælp til at sætte et nyhedsplugin op, bedes du kontakte din lokale TYPO3-support, der kan hjælpe dig videre.

Kombination af kategorier

Ved at kombinere de forskellige kategorier, du kan vælge imellem, kan du specificere hvilken slags nyhed eller arrangement, der er tale om.

Hvis man for eksempel skal oprette et ph.d.-seminar, kunne man umiddelbart mene, at man så skulle bruge kategorien ph.d.-forsvar. Det er dog ikke den måde kategorierne fungerer på. I stedet skal man vælge de to kategorier ph.d. og seminar. Der vil altså ikke være mulighed for at bruge en samlet kategori der indeholder dem begge. Årsagen til dette er, at det gør det meget lettere at sortere på nyhederne, da man kan sortere både på ph.d., seminar samt kombinationen af de to.

Hvilke kategorier, kan jeg vælge imellem

Kategoritræet er inddelt i følgende grupper:

Afsender (AU-enhed)
Arrangementstype
Emne
Indhold (Faglighed)
Meddelelsestype
Målgruppe (AU Enhed)
Målgruppe (Beskæftigelse)
Nyhedstype
Vigtigt/Obligatorisk

Disse kategorier samt deres underkategorier ligger fast og vil kun blive ændret eller udvidet, hvis der er meget gode argumenter for det. Årsagen til det er, at alt for specifikke kategorier gør kategoritræet uoverskueligt for dem, der skal arbejde med det, og risikerer at forvirre brugerne. 

Hvis du har forslag til ændringer af kategorierne, er du meget velkommen til at skrive til typo3@au.dk - hvis det bliver vurderet, at ændringerne er relevante, vil de blive rettet for alle brugere af nyhedsmodulet.