Brug af kategorier

Kategorier i nyheder og arrangementer bruges primært til at sortere nyheds-/arrangementslister, så man udelukkende får vist nyheder/arrangementer med én eller flere bestemte kategorier. Se i vejledningen Opret listevisninger, hvordan du filtrerer en liste ved hjælp af kategorier.

Du kan skrive i feltet Find emne for at søge en bestemt kategori frem. 

Sortering i nyheds-/arrangementslister

Du kan bruge kategorier til at sortere nyheder/arrangementer. Det gør dig i stand til f.eks. at udstille nyhedslister, der udelukkende viser nyheder med bestemte kategorier. Det kan f.eks. være, at man på sin forskningsside gerne vil vise alle de forskningsnyheder, man har oprettet. Hvis man har givet alle forskningsnyheder kategorien forskning, kan man sætte et plugin op, der udelukkende viser de nyheder, der har kategorien forskning og altså ikke alle de andre nyheder i nyhedslisten, der omhandler andre emner.

Du kan også vælge at udstille en nyhedsliste med alle nyheder i en nyhedsfolder undtagen nyheder med en bestemt kategori. Det kan f.eks. være, at du har en masse nyheder om ph.d.-forsvar, som vil fylde for meget i din nyhedsoversigt. Du kan så sætte et plugin op, hvor netop nyheder med kategorien ph.d. ikke skal vises i din nyhedsliste – og så f.eks. lave et andet nyhedsplugin et andet sted, hvor alle ph.d.- forsvarene bliver udstillet.

Hvis du har brug for hjælp til at sætte et nyhedsplugin op, bedes du kontakte din lokale TYPO3-support, der kan hjælpe dig videre.

Kombination af kategorier

Ved at kombinere de forskellige kategorier, du kan vælge imellem, kan du specificere, hvilken slags nyhed eller arrangement der er tale om.

Hvis man for eksempel skal oprette et ph.d.-seminar, kunne man umiddelbart mene, at man skulle bruge kategorien ph.d.-forsvar. Det er dog ikke den måde kategorierne fungerer på. I stedet skal man vælge de to kategorier ph.d. og seminar. Der vil altså ikke være mulighed for at bruge en samlet kategori, der indeholder dem begge. Årsagen til dette er, at det gør det meget lettere at sortere på nyhederne, da man kan sortere både på ph.d., seminar samt kombinationen af de to.

Hvilke kategorier kan jeg vælge imellem

De kategorier, du kan vælge imellem, afhænger af, hvad du har adgang til (redaktørrolle og hjemmeside). Som udgangspunkt vil du altid kunne vælge kategorier under faglighed, målgrupper og andre mere specifikke kategorier.  

Hvis du har forslag til ændringer af kategorierne, er du meget velkommen til at skrive til typo3@au.dk. Hvis det bliver vurderet, at ændringerne er relevante, vil de blive rettet for alle brugere af nyhedsmodulet.