Sådan sætter du adgangsbegrænsning på en side

Det kan I nogle tilfælde give mening at lægge et login-element på din webside. Det virker på den måde, at udvalgte indholdselementer først bliver synlige efter login.

Vær opmærksom på, at man skal være brugeradministrator for at kunne adgangsbegrænse en side. Hvis du er redaktør, må du bede din enheds lokale brugeradministrator om at gøre det for dig.

Selvom du har adgangsbegrænset en side med password, vil de filer du evt. linker til fra den adgangsbegrænsede side stadig kunne tilgås uden login. For at sikre dig imod at søgemaskiner kan finde frem til dine filer, kan du bruge pluginnet "sikre filer". Læs en vejledning i hvordan du bruger "sikre filer".

Hvis du vurderer, at indholdet på din side må ses af alle ved AU, men ingen uden for AU, kan du overveje blot at IP-begrænse siden. Når du IP-begrænser en side, betyder det, at kun computere, der er på et AU netværk, vil kunne se siden. IP-begrænsning sætter du ved at gå til sidens egenskaber, vælge fanebladet 'Adgang' og sætte 'IP-begrænsning' til 'Universitet'.

Lad os antage, at du ønsker at adgangsbegrænse elementer på din side med et login-element. I store træk går opgaven ud på følgende: Først skal du oprette en speciel side i TYPO3, hvori du bl.a. oplyser brugernavn og kodeord, altså den login-information, som dine brugere skal have af dig for at kunne logge ind. Herefter skal du indsætte et login-element på siden. Til sidst skal du for hvert enkelt indholdselement, som kun må kunne ses efter login, sætte adgangsbegrænsning for elementet.

1. Opret en ny side og giv denne typen "Mappe"

1.2 Giv herefter den nye mappe en passende titel, fx "Website brugere" (pil nr. 2).

1.3 Slå synligheden til under fanebladet Adgang.

1.4 Vælg fanebladet Egenskaber. Under "Indeholder plugin" vælges den nye mappe, som i dette eksempel er "Website brugere". Har du derfor i punkt 1.2 kaldt din mappe noget andet end "Website brugere" skal du altså vælge denne i stedet.

1.5 Gem og luk siden.

2. I det følgende indsættes der en "Frontend brugergruppe"

2.1 Klik nu på Liste-modulet under WEB i venstre kolonne (pil nr. 1).

2.2 Klik på mappen "Website brugere" (eller hvad du ellers kaldte din mappe) (pil nr. 2).

2.3 Der skal nu oprettes et nyt element. Klik derfor på det lille sorte plus (pil nr. 3).

2.4 Under System Elementer vælges "Frontend brugergruppe".

2.5 Du skal nu give gruppen et veldefineret og sigende navn. Dette navn skrives i feltet "Gruppetitel". Det er vigtigt, at gruppens navn er sigende, for du skal senere kunne genfinde det blandt måske 20 andre gruppenavne. Udfyld meget gerne feltet Beskrivelse under fanebladet Noter.

2.6 Gem og luk siden.

3. I det følgende indsættes der en "Frontend bruger"

3.1 Klik endnu engang på det lille ikon med det sorte plus for at oprette et nyt element.

3.2 Under System Elementer vælges denne gang "Frontend bruger".

3.3 Under fanebladet Generelt skal du nu gøre følgende: Indtast det brugernavn (pil nr. 1) og password (pil nr. 2), som du vil udlevere til de brugere, som skal kunne logge sig på. Klik efterfølgende på gruppens titel under "Tilgængelige elementer" og find den titel du gav gruppen under punkt 2.5 (se pil nr. 3 ovenfor, hvor brugergruppen i dette eksempel er navngivet "Vejledning-test"). Bemærk, det er dig, som bestemmer brugernavn og password, og det valgte brugernavn og password har ingen relation til andre login-informationer i AU-regi.

3.4 Gem og luk siden.

4. Login-boksen

I det følgende forklares det, hvordan du indsætter en login-boks, så dine udvalgte sider kun kan ses, hvis man er logget ind med de oplysninger, du gav "Frontend brugeren" i punkt 3.3 ovenfor.

4.1 Find den side, fx forsiden, hvor du vil placere login-boksen.

4.2 Opret et nyt element det sted på siden, hvor du vil placere login-boksen.

4.3 Vælg nu fanen "Formularer" (pil nr. 1) og klik derefter på punktet "Brugerlogin-formular" (pil nr. 2).

4.4 Giv login-elementet en passende titel (pil nr. 3) og sæt evt. type til "Skjult" (pil nr. 4), hvis ikke du vil have titlen vist i frontend. Bemærk, fanebladet 'Adgang' skal ikke sættes for login-elementet, for ellers ses login-elementet ikke i frontend. Klik til sidst på fanebladet "Plugin" (pil nr. 5).

4.5 Du skal nu fortælle login-elementet, hvilken gruppe der skal have lov til at logge ind: Klik på fanebladet "Generelle valg" (pil nr. 6). Under "Mappe indeholdende brugere" skal du søge efter "Website brugere", eller det andet navn, du evt. gav mappen i punkt 1.2 (pil nr. 7).

4.6 Gem og luk dokumentet.

5. Bestem hvilke elementer eller sider, der kun må ses efter login

Skjul elementer

5.1 For at skjule et element på en side, for folk der ikke er logget ind, skal du vælge at redigere det enkelte element.

5.2 Når du er inde og redigere elementet vælges fanen "Adgang" (pil nr. 1). Efterfølgende skal du finde gruppens titel under "Tilgængelige elementer" (pil nr. 2).

5.3 Gem og afslut. Elementet er nu skjult, når man ikke er logget ind.

Skjul hele sider

Eneste forskel på at skjule en side og et element er, at du i stedet for at redigere det enkelte element i stedet blot skal redigere en hel side. Ellers kan du følge punkterne 5.1-5.3 ovenfor.

6. Afsluttende

Nu er du færdig med opsætningen af password-beskyttede sider og elementer. Klik på 'Vis webside' for siden med login-elementet og afprøv login. Du kan nu oplyse login-information til den skare af folk, som du ønsker skal kunne se de 'skjulte' elementer.

Du kan prøve at eksperimentere med diverse beskeder i frontend før og efter login. Det gør du ved i backend at gå til login-elementets faneblad "Plugin" og derefter klikke på fanebladet "Beskeder". Udfyld felterne og gem og vis siden.