Oversættelse af sider og elementer

Her finder du vejledning til oversættelse af sider og elementer. I TYPO3-sammenhæng er oversættelse lig med oversættelse til et andet sprog end installationens standardsprog. På de fleste installationer er standardsproget dansk. På installation 32, 33, 34, 35, 43 og 44 er standardsproget engelsk. 

I det følgende vil vi tage udgangspunkt i sider med dansk som standardsprog, der bliver oversat til engelsk, men det er muligt at have flere forskellige sprogversioner af sider - fx også tysk og spansk. 

Kolonnevisning eller sprogvisning

Som standard er TYPO3 sat op til at vise sider i backend i kolonner, som vist her:

 

Når du arbejder med flere sprogversioner af en side, kan det være en fordel at skifte sidevisning til sprog. Det har den fordel, at man får vist indholdet af siden på dansk og engelsk samtidigt.

Oversæt side først

For at oversætte et sideelement, skal du først oversætte den side, elementet ligger på.

  1. Sørg for, at du er i sprogvisning
  2. Vælg det ønskede sprog i rullemenuen ud for "Opret oversættelse af denne side" ( i dette tilfælde vælger vi at oprette en engelsk version af en dansk side).
  3. Giv siden en sidetitel og klik på gem og luk

 

Du kan nu se, at der er oprettet en spalte for standardsiden og en spalte for den engelske oversættelse.

Oversættelse af sideelementer

Når du har oversat din side, kan du begynde at oversætte elementer.

Skal du oversætte alle elementer på din side, kan du trykke på knappen 1) Kopier standard indholdselement. Så oprettes der en engelsk version af samtlige elementer, hvori du så oversætter indholdet. Hvis du tilføjer flere elementer til standardsiden, vil knappen dukke op igen. Så kan du oversætte de nye elementer til engelsk på samme måde.

 

Hvis du kun vil oversætte enkelte elementer, skal du åbne den danske version, af et element. Under fanebladet Generelt, skal du vælge 1) English (NY). Du får nu vist den engelske oversættelse af elementet og kan gå i gang med at redigere den engelske version.

 

 

 

Oprettelse af sideelement udelukkende på den engelske side

Hvis du ønsker at oprette et element, der ikke skal være synlig på standardsiden, men udelukkende på den engelske version af siden, er fremgangsmåden følgende:

  1. Opret et nyt element på standardsproget (dansk)
  2. Giv det en overskrift og vælg at overskriften skal være Skjult
  3. Gem
  4. Vælg English (NY) (bliver først synlig, når du har gemt den danske version)
  5. Rediger dit engelske element
  6. Gem og luk

 

  

Elementet er nu kun synligt på den engelske side.

NB. Det er vigtigt at huske at give elementet på dansk en overskrift selvom den er skjult. Så man altid kan finde det – fx. i listevisning.