Vis samme indhold på flere sider (Referencer og nedarvning)

Man kan ofte have brug for at vise indhold fra andre sider på en side i TYPO3. Man kan naturligvis bare kopiere det indhold man vil vise, men det vil betyde, at man nu skal redigere det samme indhold flere steder, når der kommer ændringer.

Man kan derfor bruge referencer, der betyder, at man viser indhold fra en anden side, men at indholdet bliver opdateret fra kilden og at rettelser automatisk vil slå igennem på de sider, der har referencer til det.

Der er flere former for referencer, som kan bruges til forskellige formål.

Henvisninger mellem elementer (lokal reference)

Den mest udbredte form for reference er lokale referencer. Her er tale om referencer mellem elementer, der ligger på det samme domæne. Det kunne f.eks. være et element fra en underside, der bliver refereret ind på forsiden.

1) Vælg den side du vil referere fra. 2) Klik på ikonet på det element, du vil referere ind på en anden side. 3) Klik på kopier.

 

1) Klik på den side, du vil oprette referencen på. 2) Klik på ikonet for at indsætte en kopi.

 

Vælg "Paste reference" i den pop up der giver dig mulighed for at vælge, hvordan kopien skal laves.

 

Referencen er nu indsat på den nye side. Man kan se, der er tale om en reference ved, at elementet er farvet blåt.

Find masteren (originalen) til dit refererede element

Du kan ikke redigere en reference direkte. For at redigere skal du have fat i masteren (det element, du har refereret ind på din side).

  • Start med at klikke på blyanten for at redigere det refererede element

 

Her kan du:

  1. Se element-ID på masteren
  2. Klikke på ikonet foran masteren og vælge Rediger, hvorefter du bliver videresendt til det sted masteren ligger, så du kan redigere den.

OBS: Vær opmærksom på, at denne funktion kun fungerer, hvis du har adgang til den side, elementet bliver refereret fra.

Vis al indhold fra en anden side

Hvis du ønsker at referere alle indholdselementer fra en side ind på din side, kan du bruge funktionen "Replace content". Her udstiller man alt indholdet fra den side, man vil referere til uanset hvor mange elementer den side er bygget op af. Det eneste man kan vælge skal afvige fra originalen er sidetitlen. Det indhold, der ligger på siden i forvejen, vil ligeledes forsvinde, men dukker op igen, hvis man fjerner referencen

Sådan gør du:

1. Gå til sideegenskaber for den side, hvor du vil vise indhold fra en anden side.

 

1) Vælg fanebladet "udseende". 2) Under "Replace content" vælger du hvilken side du vil udstille indhold fra ved at 3) skrive sidens id-nummer og vælge den på listen. 4) Alternativt kan du navigere dig frem til siden. Husk at gemme inden du lukker siden

Nedarv elementer

Ønsker du, at footeren på din forside automatisk skal ses på alle undersider? Har du et indholdselementelement, som skal vises på alle sider? Så kan du med fordel nedarve dit indholdselement.

Du kan udstille et sideelement på underliggende sider til fx footer, kampagne, deadline, hastersage og anden vigtig information. Læg 'annoncen' i toppen eller bunden af din side eller fx i højre kolonne, hvis du benytter en skabelon med højre kolonne. Du kan nedarve alle typer af indholdselementer: tekst, billede, video, tabeller etc.

Sådan gør du:

1) Klik på den side, hvor det indholdselement, der skal nedarves er placeret. Find frem til det rigtige indholdselement og klik på blyanten for at redigere det.


1) Sæt flueben ved "Inherit element" for at slå nedarvingen til. 2) Vælg "Top" eller "Bottom" for at vælge om elementet skal vises øverst eller nederst på de sider, hvor der bliver nedarvet. 

 

Hvis der er enkelte undersider, hvor du ikke ønsker at få vist det nedarvede element, kan du skjule det på de sider, hvor det ikke skal vises.