Vælg sideskabelon

Der findes fire skabelonlayout. For at vælge eller ændre sideskabelon skal du redigere sideegenskaber og vælge fanebladet Udseende. Alle sideskabelonerne er responsive. 

Layout 1

Venstremenuen er navigation for dine sider og bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. I kolonnen for relateret indhold har du mulighed for at indsætte indhold, som relaterer sig til indholdet i hovedkolonnen på midten af siden.Skabelonen er i kategorien 2016 Responsive og hedder: AU MAIN 2016 [M venstre, M højre].

Layout 2

Venstremenuen er navigation for dine sider og bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. Resten af siden udgør indholdskolonnen.  

Skabelonen er i kategorien 2016 Responsive og hedder: AU MAIN 2016 [M venstre, U højre].

Layout 3

Denne skabelon har ingen venstremenu og anvendes primært til forsider for webuniverser eller portaler.

Hvis du anvender denne skabelon på en side, har brugerne af siden ikke mulighed for at navigere ind på eventuelle undersider. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af skabelonen.  

Skabelonen er i kategorien 2016 Responsive og hedder: AU MAIN 2016 [U venstre, M højre].  

Layout 4

Denne skabelon har ingen venstremenu og anvendes primært til forsider for webuniverser eller forsiden af au.dk.

Hvis du anvender denne skabelon på en side, har brugerne af siden ikke mulighed for at navigere ind på undersiderne via venstremenuen. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af skabelonen.

Skabelonen er i kategorien 2016 Responsive og hedder: AU MAIN 2016 [U venstre, U højre].