Vælg sideskabelon

En sides udseende er bestemt af det valgte sidelayout (skabelon). For at vælge eller ændre skabelonen skal du redigere sideegenskaber og vælge fanebladet Udseende.

Der findes fem skabeloner i TYPO3. Fire af de fem kan vælges af almindelige redaktører. Det er med/uden venstre menu og med/uden højre kolonne. Alle skabelonerne er responsive. 

AU MAIN 2016 [M venstre, M højre]

Denne skabelon har en venstremenu, der fungerer som navigation for dine sider. Venstremenuen bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. Derudover har skabelonen en kolonne i højre side, hvor du kan indsætte indhold, som relaterer sig til indholdet i hovedkolonnen på midten af siden.

AU MAIN 2016 [M venstre, U højre]

Denne skabelon har en venstremenu, som navigation for dine sider. Menuen bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. Resten af siden udgør indholdskolonnen.  

AU MAIN 2016 [U venstre, M højre]

Denne skabelon har ingen venstremenu og anvendes primært til forsider for webuniverser eller portaler.

Hvis du anvender denne skabelon, har brugerne ikke mulighed for at navigere til undersider via venstremenuen. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af skabelonen.  

AU MAIN 2016 [U venstre, U højre]

Denne skabelon har hverken venstremenu eller højre menu og anvendes primært til forsider for webuniverser.

Hvis du anvender denne skabelon, kan brugerne ikke navigere til undersider via venstremenuen. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af skabelonen.