Vælg sideskabelon

Der findes fem skabelonlayout i TYPO3, hvoraf fire kan vælges af almindelige redaktører. For at vælge eller ændre sideskabelon skal du redigere sideegenskaber og vælge fanebladet Udseende. Alle sideskabelonerne er responsive. 

Layout 1

Skabelonkategori: 2016 Responsive 
Skabelontitel: AU MAIN 2016 [M venstre, M højre]

Denne skabelon har en venstremenu, som fungerer som navigation for dine sider. Venstremenuen bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. Derudover består skabelonen af en kolonne for relateret indhold, hvor du kan indsætte indhold, som relaterer sig til indholdet i hovedkolonnen på midten af siden.

Layout 2

Skabelonkategori: 2016 Responsive 
Skabelontitel: AU MAIN 2016 [M venstre, U højre]

Denne skabelon har en venstremenu, som navigation for dine sider. Menuen bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. Resten af siden udgør indholdskolonnen.  

Layout 3

Skabelonkategori: 2016 Responsive 
Skabelontitel: AU MAIN 2016 [U venstre, M højre]

Denne skabelon har ingen venstremenu og anvendes primært til forsider for webuniverser eller portaler.

Hvis du anvender denne skabelon, har brugerne ikke mulighed for at navigere til eventuelle undersider via venstremenuen. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af skabelonen.  

Layout 4

Skabelonkategori: 2016 Responsive 
Skabelontitel: AU MAIN 2016 [U venstre, U højre]

Denne skabelon har ingen venstremenu og anvendes primært til forsider for webuniverser.

Hvis du anvender denne skabelon, kan brugerne ikke navigere til eventuelle undersider via venstremenuen. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af skabelonen.