Sideskabeloner

Der findes fire skabelonlayout. For at vælge eller ændre sideskabelon skal du redigere sideegenskaber og vælge fanebladet Udseende.

OBS! Standardskabelonen er 2016 responsive, som benyttes på langt de fleste sider i TYPO3. Dog benytter sider til medarbejdere og studerende skabelonen 2015 Responsive. Der skal muligvis en teknisk indstilling på dine sider til for at kunne skifte til 2016 Responsive. Denne indstilling kan sættes ved, at du kontakter din websupport.
Med brug af skabelontypen 2016 responsive, som lige nu kun benyttes på eksternt rettede sider, følger der et nyt design af siden. Overgangen til nyt design på eksterne sider koordineres af webafdelingerne på fakulteterne og Brugeroplevelser, AU IT.

Viser billede af et layout med venstremenu og med højre kolonne
Layout 1
Viser billede af layout med venstremenu uden højrekolonne
Layout 2
Viser billede af layout uden venstremenu og med højre kolonne
Layout 3
Viser billede af layout uden venstremenu og uden venstrekolonne
Layout 4

Layout 1

Venstremenuen er navigation for dine sider og bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. I kolonnen for relateret indhold har du mulighed for at indsættet indhold, som relaterer sig til indholdet i hovedkolonnen på midten af siden.

Billedet viser en skabelon med venstremenu, en kolonne med hovedindhold og en kolonne med relateret indhold i højre side af skærmen

Skabelonen er i kategorien 2016 Responsive og hedder: AU MAIN 2016 [M venstre, M højre].

Layout 1 - backend

Layout 2

Venstremenuen er navigation for dine sider og bliver automatisk opbygget, når du laver sider og undersider. Resten af siden udgør indholdskolonnen.  

Billedet viser et skabelonlayout med venstremenu og indholdskolonne på resten af siden

Skabelonen er i kategorien 2016 Responsive og hedder: AU MAIN 2016 [M venstre, U højre].

Layout 2 - backend

Layout 3

Denne skabelon har ingen venstremenu og anvendes primært til forsider for webuniverser eller portaler.

Hvis du anvender denne skabelon på en side, har brugerne af siden ikke mulighed for at navigere ind på eventuelle undersider. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af skabelonen.  

Billedet viser et layout uden venstremenu, med indholdskolonne og kolonne til relateret indhold i højre side af skærmen

Skabelonen er i kategorien 2016 Responsive og hedder: AU MAIN 2016 [U venstre, M højre].  

Layout 3 - backend
Layout 3 - backend

Layout 4

Denne skabelon har ingen venstremenu og anvendes primært til forsider for webuniverser eller forsiden af au.dk.

Hvis du anvender denne skabelon på en side, har brugerne af siden ikke mulighed for at navigere ind på undersiderne via venstremenuen. Du skal derfor overveje om formål og brugervenlighed kan forsvares i forhold til anvendelsen af skabelonen.  

Billedet viser et layout uden venstermenu, bestående af en indholdskolonne, som dækker hele siden

Skabelonen er i kategorien 2016 Responsive og hedder: AU MAIN 2016 [U venstre, U højre].  

Layout 4 - backend